” న్యాయకర్త అయిన దేవుడు ” | Nyayakartha Ayina Devudu